Skip to content
Webinaari: modernin aloitetoiminnan salaisuudet
Webinaaritallenne

Webinaaritallenne: Modernin aloitetoiminnan salaisuudet

 

Aloita innovatiivinen aloitetoiminta ilmaiseksi Orchidealla

Aloitetoiminta on laajasti organisaatioissa käytetty menetelmä osallistaa henkilöstöä ideointiin. Se on onnistuneesti toteutettuna erinomainen tapa yritykselle kehittyä ja saavuttaa taloudellista hyötyä samalla parantaen henkilöstön sitoutumista organisaatioon.

Aina aloitetoimintaa ei kuitenkaan järjestetä toimivasti, jolloin aloitteiden kirjaaminen ei ole työntekijöitä motivoivaa tai toimintamalli ei tuota organisaatiolle merkittävää hyötyä. Aloitetoiminnasta herääkin usein kysymyksiä:

Miten aktivoida työntekijöitä paremmin mukaan aloiteprosessiin? Miten aloitetoiminta tulisi järjestää tehokkaasti? Miten aloitteista tulisi palkita? Miten aloitteiden käsittelyprosessi tulisi toteuttaa?

Näihin, sekä muihin aloitetoiminnan kysymyksiin pyrimme vastaamaan tässä webinaarissa.

 

 

Perinteisen aloitetoiminnan haasteet

 

Tässä webinaarissa puhumme nykyaikaisen aloitetoiminnan salaisuuksista sekä myös toisaalta perinteisen aloitetoiminnan haasteista. Jaamme vinkkejä, miten työntekijät saadaan osallistumaan aktiivisemmin aloiteprosessiin ja miten varmistetaan, että syntyneet ideat todella käsitellään ja toteutetaan sujuvasti.

Lopuksi tarkastelemme joitakin case-esimerkkejä onnistuneen aloitetoiminnan järjestämisestä sekä aloitepalkkioista. Jaamme myös vinkkejä siitä, miten toteuttaa muutosprosessi paremman aloitetoiminnan järjestämiseksi.

Usein perinteisen aloitetoiminnan ongelmien ytimessä on raskaat käsittelyprosessit, joista puuttuu läpinäkyvyys. Tällaisesta kärsii sekä aloitetoiminnan järjestäjät, että siihen osallistujat. Pitkissä käsittelyprosesseissa, joissa kirjaajalla ei ole näkyvyyttä aloitteen tilanteeseen, häviää niin tehdyt aloitteetkin kuin sen myötä motivaatio uusien aloitteiden kirjaamiseenkin. Myös palautteen puute kirjatuista ideoista, sekä pieni toteuttamisprosentti voivat haitata motivaatiota osallistua.

 

 

Moderni aloitetoiminta

 

Nykyaikaisen aloitetoiminnan salaisuutena on tehdä prosessista avoin, yksinkertainen ja yhteisöllinen. Aloitteen kirjaamisen tulisi olla helppoa, mutta niin myös avoimen käsittelynkin. Tämä voidaan saavuttaa käyttämällä digitaalisia työkaluja, jotka yksinkertaistavat tehtäviä ja antavat työntekijöille selkeän näkyvyyden aloitteidensa tilasta ja mahdollisuuden seurata niiden edistymistä.

💡 Näe, kuinka järjestät aloitetoiminnan Orchidealla: Aloitetoiminta Orchidealla demo [webinaaritallenne]

 

Lisäksi hyvässä aloitejärjestelmässä pitäisi olla ominaisuuksia, joiden avulla on helppo antaa palautetta, yhteiskehitellä ideoita ja raportoida aloitteiden edistymisestä. Palautetta tulisikin meidän näkemyksemme mukaan antaa jokaisesta aloitteesta, sillä se parantaa aloitteiden laatua sekä osoittaa arvostusta aloitteen kirjaajalle.

Aloita innovatiivinen aloitetoiminta ilmaiseksi Orchidealla

Jotta aloitetoiminnasta saadaan aidosti toimivaa, on hyvä tarkastella omia toimintamalleja kriittisesti ja kehittää prosesseja aloitteiden käsittelystä palautteeseen ja aloitepalkitsemiseenkin. Näihin aiheisiin pureudumme enemmän webinaarissamme Modernin aloitetoiminnan salaisuudet.

Me Orchidealla olemme toimineet aiheen parissa jo yli kymmenen vuoden ajan ja olemme havainneet keinoja, joilla aloitetoiminta saadaan toimivaksi niin aloitteiden kirjaajille kuin myös käsittelijöillekin. Webinaarissamme keskitymmekin siis nykyaikaisen aloitetoiminnan onnistumisen kulmakiviin, sekä jaamme vinkkejämme muutosprosessin toteuttamiseen.

 

 

Aloitetoiminnan salaisuudet -webinaarin aiheita ovat:

 

👉Perinteisen aloitetoimintamallin haasteet

👉Aloitetoiminnassa onnistumisen salaisuudet

👉Tavoitteita tukevat aloitepalkkiomallit

👉Miten toteuttaa muutosprosessi kohti modernia aloitetoimintaa?

👉Käytännön case-esimerkit

 

Puhujana Orchidean myyntijohtaja Jouni Halme.

Jouni on ollut mukana auttamassa Orchidean asiakkaita aloitetoiminnan muutostilanteissa pian kymmenen vuoden ajan.

Lue lisää modernista aloitetoiminnasta

 

Mikäli aloitetoiminta kiinnostaa enemmänkin, suosittelen pureutumaan myös seuraaviin materiaaleihimme:

Jaa kommenteissa kokemuksenne aloitetoiminnan järjestämisestä! Mistä haluaisit meidän järjestävän webinaarin seuraavaksi?

aloitejärjestelmä

Lisää blogistamme

3. marraskuuta 2022

Aloitetoiminta Orchidealla demo [webinaaritallenne]

Aloitetoiminnan keskiössä on henkilöstön osallistaminen jatkuvaan parantamiseen. Sen onnistuneella toteutuksella...
16. helmikuuta 2016

5 vinkkiä aloitetoimintaan

Kiinnostus henkilöstön osallistamiseen toiminnan kehittämiseen on suurta. Aloitteita keräämällä ja ne systemaattisesti...
23. kesäkuuta 2022

Näin lanseeraat aloitetoiminnan kuin mestari [vinkkilista]

Henkilöstön osallistaminen organisaation kehittämiseen on yksi tämän hetken vallitsevista trendeistä. Yksi tapa...

Tilaa ilmoitukset sähköpostiisi

Keskitymme blogissamme aiheisiin, jotka auttavat asiakkaitamme ja kehittämisen ammattilaisia menestymään.