Skip to content
BLOGI

Aloitetoiminta Orchidealla demo [webinaaritallenne]

Aloitetoiminnan keskiössä on henkilöstön osallistaminen jatkuvaan parantamiseen. Sen onnistuneella toteutuksella voidaan saavuttaa mittavia vuosisäästöjä ja parantaa työtyytyväisyyttä. Mutta kuinka järjestää aloitetoimintaa käytännössä? Aloitetoiminnassa onnistumista tukevat oikeat menetelmät ja työkalut. Webinaarissamme käymme läpi toimivan aloitetoiminnan piirteitä, sekä näytämme kuinka sitä voisi toteuttaa niin käsittelijän kuin osallistujankin osalta Orchidealla.

Aloita innovatiivinen aloitetoiminta ilmaiseksi Orchidealla

 

Aloitetoiminnassa onnistumisen kulmakivet

Aloitetoiminnassa on tärkeää, että esihenkilöt ja johto ovat sitoutuneet toimintaan. Tällöin toiminta pysyy aktiivisena, aloitteita arvioidaan, edistetään ja viedään toteutukseen. Arvioinnissa olennaista on pitää arvioinnin suoraviivaisuus ja läpinäkyvyys osallistujille. Johdon sitoutumisen lisäksi on tärkeää saada myös henkilöstö sitoutumaan aloitetoimintaan. Tätä tukee yksinkertainen ja helppo aloitteiden kirjaus. Orchidealla voit luoda yksinkertaiset aloitteiden keräyslomakkeet tarpeidenne mukaan, joilla ideoita voidaan helposti kirjata niin työpöydältä kuin mobiilissakin.

Onnistuneen aloitetoiminnan muistilista:

  • Varmista esihenkilöiden ja johdon sitoutuminen
  • Tee aloitteiden kirjauksesta helppoa
  • Tee arviointiprosessista nopea ja tehokas ja noudata kommunikoituja vasteaikoja
  • Varmista, että arviointi- ja toteutusprosessi ovat suoraviivaisia ja läpinäkyviä
  • Anna palautetta kaikista aloitteista!

Tutustu aloitetoiminnassa onnistumiseen lisää webinaarissamme Modernin aloitetoiminnan salat.

 

Yhteiskehittäminen aloitetoiminnassa

Uskomme aloitetoiminnassa, niin kuin muussakin innovaatiotoiminnassa yhteiskehittämisen tuomaan lisäarvoon. Aloitteista on hyvä keskustella ja kehittää ulkoisten tahojen kanssa, sillä useiden eri tahojen osallistaminen kehittämiseen tuo eri näkökulmia ja kehitysideoita, ja näin parantaa aloitteen laatua. Tällöin saadaan vietyä parempia ideoita toteutukseen ja siten toimivampia ratkaisuja.

Sisäinen ja ulkoinen yhteiskehittäminen on tehty Orchidealla helpoksi ja mahdollisuuksia näihin on monia. Voit luoda avoimia kanavia ja innovaatiokilpailuja, joihin ulkoisilla toimijoilla on pääsy, tai voit myös kutsua muutamia vieraskäyttäjiä osallistumaan niin kanavalle kuin myös yksittäiseen aloitteeseenkin. Näytämme demossa mm. kuinka voit käyttää innovaatiokilpailua aloitetoiminnan tukena ja henkilöstön aktivoinnissa.

Lue lisää modernista aloitetoiminnasta

Aloitteiden kerääminen

Aloitetoiminta kannattaa tehdä mahdollisimman helpoksi ja pienen kynnyksen toiminnaksi osallistujille, jotta saataisiin paljon ideoita. Aloitejärjestelmän kannalta tässä on olennaista yksinkertainen aloitteiden keräyslomake. Myös se, että aloitteiden kirjaus on helposti saatavilla edesauttaa aloitteiden kirjaamista.

Orchidealla on mahdollista kirjata aloitteita niin mobiilissa kuin tietokoneellakin. Työntekijät voivatkin siis osallistua niin omalta puhelimelta tai tietokoneeltakin tai esimerkiksi tehdasympäristöjen yhteiskäyttötietokoneilta. Osallistujat voivat aloitteiden kirjaamisen lisäksi tutustua syötteessä toisten aloitteisiin, sekä kehittää ja kommentoida niitä. Webinaaritallenteesta näet, kuinka nämä käytännössä tapahtuvat.

feed

Aloitetoimintaan on hyvä myös aktivoida henkilöstöä enemmänkin aika ajoin. Haasteominaisuus on erinomainen väline tähän. Esimerkiksi kesäloman jälkeen on hyvä innostaa ihmisiä uudestaan innovointiin aloittamalla innovaatiokilpailu rajatun ongelman ratkaisemiseksi, ja innovointiin kannustamiseksi.

 

Aloitteiden käsittely

Aloitetoimintaprosessi kannattaa tehdä mahdollisimman sujuvaksi ja yksinkertaiseksi, jotta aloitetoiminnan järjestäminen ei vie ylimääräistä aikaa, ja että hyödylliset aloitteet saadaan vietyä käytäntöön. Aloitteiden käsittelyä Orchidealla ohjaa automatiikka Kanbanilla. Käsittelijä näkee aloitteiden tilan helposti ja voi raahata ideoita vaiheesta toiseen. Prosessia ei tarvitse muistaa itse, sillä Orchidea ohjaa sinut oikeisiin toimintoihin joka vaiheessa. Voit myös lähettää tehtäviä ja muistutuksia vastuuhenkilöille, tai aktivoida tiettyjä henkilöitä maininnoilla aloitteiden kehittämiseen tai arviointiin.

Aloitetoiminnan käsittelyssä on tärkeää myös käsittelyprosessin avoimuus. On tärkeää, että aloitteiden kirjaajat voivat nähdä omien aloitteidensa tilan, ja tietää arviointikriteerit. Reilu ja avoin prosessi motivoi henkilöstöä jatkossakin kirjaamaan aloitteitansa, kun he näkevät aloitteidensa siirtyvän kirjauksesta arviointiin ja mahdolliseen hyväksyntään. Käsittelyprosessissa on olennaisen tärkeää, että pidetään kiinni sovituista käsittelyajoista, kommunikoidaan avoimesti, sekä annetaan palautetta joka aloitteesta.kanban black

Aloita innovatiivinen aloitetoiminta ilmaiseksi Orchidealla

 

Aloitetoiminta Orchidealla demo

Orchidean avulla pystyy osallistamaan monipuolisesti niin henkilöstön eri puolilta organisaatiota kuin myös ulkoisetkin sidosryhmät aloitetoimintaan. Voit määritellä teille sopivat aloitteiden kirjaus- ja käsittelyprosessit, jotka toteutuvat automaattisesti aloitteita raahaamalla sarakkeesta toiseen kanbanilla. Määritellyn prosessin seuraaminen on siis erittäin helppoa ja sujuvaa. Webinaaritallenteestamme näet, kuinka aloitetoimintaa voidaan järjestää Orchidealla, sekä kuulet parhaita vinkkejämme onnistumiseen. Voit nyt käyttää Orchideaa myös ilmaiseksi. Aloita ilmainen käyttö täältä ja järjestä aloite- ja innovaatiotoimintanne Orchidean avulla.

Aloitetoiminta Orchidealla demo -webinaarissa käydään läpi sekä osallistujan näkökulmaa kuin myös käsittelijänkin. Aiheita ovat:

  • Onnistuneen aloitetoiminnan piirteet
  • Aloitteiden keräys tietokoneella ja mobiilissa
  • Aloitteiden käsittely
  • Aloitekampanja haastetoiminnolla

Puhujana Orchidean myyntijohtaja Jouni Halme. Jouni on ollut mukana auttamassa Orchidean asiakkaita aloitetoiminnan muutostilanteissa pian kymmenen vuoden ajan.

 

Mikäli haluat oppia lisää aloitetoiminnan järjestämisestä, suosittelen tutustumaan myös seuraaviin sisältöihimme:

aloitejärjestelmä

Lisää blogistamme

23. kesäkuuta 2022

Näin lanseeraat aloitetoiminnan kuin mestari [vinkkilista]

Henkilöstön osallistaminen organisaation kehittämiseen on yksi tämän hetken vallitsevista trendeistä. Yksi tapa...
1. heinäkuuta 2021

5+1 Case-esimerkkiä aloitepalkkioista

Aloitetoiminnan lanseerauksessa yksi merkittävä aihe on palkitseminen. Palkitseminen ja tunnustuksen antaminen...

Tilaa ilmoitukset sähköpostiisi

Keskitymme blogissamme aiheisiin, jotka auttavat asiakkaitamme ja kehittämisen ammattilaisia menestymään.