Skip to content
lego-708088_1280
BLOGI

5 esimerkkiä innovaatiosta: Lego, GE, IKEA, Cisco ja Microsoft

Innovaatio- ja kehittämistoiminta on parhaimmillaan yhteiskehittämistä, henkilöstön osallistamista ja jatkuvaa ideointia ja parantamista. Hyvä innovaatioesimerkki on Toyotan kehittämä Lean-johtamisfilosofia, joka perustuu laadunvalvonnon jalkauttamiseen jokaiselle koko organisaatiossa. Leanissä pyrkimyksenä on parantaa jatkuvasti prosessia ja poistaa kaikki hukkatyö. Työntekijöille annetaan tarkkaan määritellyt vastuualueet joka tuotannon vaiheessa ja kannustetaan jokaista parantamaan kokonaisuutta.

Leanissä työntekijöitä osallistetaan kehittämiseen.Toyotalla syntyykin vuosittain yli 2 miljoonaa ideaa ja 95 % henkilöstöstä osallistuu ideointiin. Jokainen työntekijä keksii siis keskimäärin yli 30 ideaa vuodessa. Henkilöstön ideoiden korkeaa laatua todistaa se, että yli 90 % henkilöstön ideoista toteutetaan.

Jaamme tässä blogissa 5 esimerkkiä innovaatioista, joissa maailman parhaat innovaattorit lähestyvät uusilla tavoilla yhdessä työntekijöiden, asiakkaiden ja kumppanien kanssa tehtävää yhteiskehittämistä.

 

1. Lego teettää ideoinnin ja valinnan faniyhteisöllä

lego innovation

Ideoiden kerääminen asiakkailta, partnereilta ja organisaation ulkopuolisilta asiantuntijoilta on myös tullut suureen suosioon. Joukkoistamisen hyötyjä ovat muun muassa osallistujien sitoutumisen kasvaminen ja matalammat kehityskustannukset.

Lue lisää näistä caseista ja mm. Amazonista ja Teslasta e-kirjassamme 17 innovaatioesimerkkiä maailman johtavilta innovaattoreilta

Esimerkiksi Lego saa harrastajiltaan yli 20 000 ideaa vuosittain Lego Ideas -sivuston kautta. Faniyhteisö tekee käytännössä kaiken työn, idean keksijä tuottaa idean kirjallisen kuvauksen, kuvan tai prototyypin sekä markkinoi keksimäänsä ideaa faniyhteisölle. Jos idea toteutetaan, Lego maksaa sen keksijälle yhden prosentin liikevaihdosta ja idean keksijä esitellään tuotepakkauksessa sen suunnittelijana.

 

2. Cisco luo hyper-innovaatioita yhdessä kumppaniensa kanssa 48 tunnissa

Tässä esimerkissä CHILL, Cisco Hyper-Innovation Living Labs kehittää disruptiivisia innovaatioita yhdessä Ciscon asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Jotta tyypillisesti hitaiksi mielletyt suuryritykset saadaan kehittämään mullistavia ja radikaaleja ideoita todella nopeasti, CHILL:illä on saman katon alla teknistä osaamista, strategisia kumppaneita ja siemenrahaa kehitykseen. Nopeus ja tehokkuus saadaan aikaan rajoittamalla itse innovointityöpajaan käytetty aika 48 tuntiin.

Cisco järjestää yhden Living Labin vuosineljänneksessä. Prosessi alkaa Ciscon strategisesta kumppanista, joka lähestyy CHILL:iä ongelman kanssa. Teeman pohjalta CHILL kokoa yhteen neljästä viiteen ei-kilpailevaa kumppanien ratkomaan ongelmaa. Jottei IPR-asioista sopiminen kävisi liian vaikeaksi, CHILL:in toimintaan osallistuvat kumppanit ovat hyväksyneet, että IPR-oikeudet jaetaan tasan työpajaan osallistuvien kesken.

 

3. GE suunnittelee kodinkoneet yhdessä kuluttajien kanssa

GE on yksi avoimen innovaation uranuurtajista. Yksi esimerkki avoimesta innovaatiosta on kodinkoneliiketoiminnan perustama FirstBuild -liiketoimintayksikkö, joka keksii ja kehittää uusia kodinkoneita avoimella innovaatiomallilla. FirstBuild on sekä virtuaalinen että fyysinen yhteisö, johon on yhdistetty pientehdas nopeaa protojen tekemistä varten. Tiloissa noudatetaan avoimien ovien periaatetta ja kuka tahansa voi tulla tutustumaan toimintaan.

FirsBuild:in toimintamallin tavoitteena on rakentaa alle 6 kuukaudessa uusi tuote ideasta valmiiksi. Uuden tuotteen ensimmäinen erä pidetään pienenä ja sen myyntitulosten pohjalta tehdään päätös mahdollisesta laajemmasta tuotannosta. FirstBuildin ensimmäisen toimintavuoden aikana käsiteltiin yli 800 ideaa ja se tuotti niiden pohjalta markkinoille 8 uutta tuotetta.

 

Opi innovoimaan Teslan, Legon ja Amazonin kanssa ekirjastamme 17  innovaatioesimerkkiä maailman johtavilta innovaattoreilta

4. Microsoft: digitaalista yhteiskehittämistä ja kokeiluja ”autotallissa”

microsoft carage

Mahdollistaakseen koko henkilöstön osallistumisen innovointiin Microsoftilla on ympäri maailmaa ”autotalleja”, joissa työntekijät voivat yhdessä muiden innokkaiden kanssa kokeilla ideoitaan käytännössä.

Fyysisen tilan lisäksi ”autotallit” tarjoavat keksijöille mentorointia ja kokeilua helpottavia välineitä. Jos ”autotallissa” syntynyt kokeilu onnistunuu, otetaan se mukaan osaksi olemassa olevia tuotelinjoja tai jatkokehitettäväksi Microsoft Research – yksikköön.

Microsoft tarjoaa työntekijöilleen myös mahdollisuuden kertoa ideoistaan ilman, että ideoijan täytyy lähteä itse toteuttamaan kokeilua. Näiden ideoiden keräämistä varten he ovat kehittäneet Innovation Hub-portaalin, johon henkilöstö voi kirjata ideoitaan. Innovation Hub mallintaa saman tyyppistä innovaatiohallintaprosessia, joka on myös Orchidean innovaatio-ohjelmistossa.

 

5. IKEA seuraa käyttäjien aamutoimia kodeissa

IKEA perehtyy erittäin huolellisesti uusiin markkinoihin ennen kuin he laajentavat toimintaansa niihin. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää mitä ostajat uudessa markkinassa arvostavat. Tutkimus ei keskity erojen vain yhtäläisyyksien määrittelyyn IKEAn muiden markkinoiden kanssa. Ikea liiketoimintamalli perustuu volyymiin ja sen takia he pyrkivät kehittämään tuotteita, jotka ratkaisevat monen asiakassegmentin tarpeet yhdellä kertaa.

Haastateltuaan 8000 ihmistä kahdeksassa eri kaupungissa liittyen heidän aamutoimiinsa, IKEA seurasi ihmisten toimintaa heidän kodeissaan vierailujen ja videokameroiden avulla. Tutkimuksen mukaan asiakkaiden toiminnan suoraa tarkkailua tutkimusmenetelmänä käyttävien yritysten voitot kasvoivat kolme kertaa nopeammin kuin toimintaa epäsuorasti tarkkailevilla yrityksillä.

 

Lopuksi

Toivottavasti nämä esimerkit innovaatioista herättivät mielenkiintosi oppia lisää. Jos kiinnostuit, voit ladata e-kirjan 17 inspiroivasta esimerkistä alla olevasta linkistä.

Opi innovoimaan Teslan, Legon ja Amazonin kanssa ekirjastamme 17  innovaatioesimerkkiä maailman johtavilta innovaattoreilta

Mikäli innovaatioaiheet kiinnostavat enemmän, suosittelen lukemaan myös seuraavat artikkelimme:

ai-tehostettu innovointi aloita ilmaiseksi

Lisää blogistamme

7. helmikuuta 2023

Case Laukaa: Odotukset ylittäneen osallistuvan budjetoinnin toteutus Orchidealla

Laukaan kunta Keski-Suomen 3. suurin, 18 800 asukkaan kunta Kunnan vastuualueena mm. kasvatus ja opetus,...
9. joulukuuta 2015

3 + 1 vinkkiä sisäiseen joukkoistamiseen

Monissa suurissa organisaatioissa tuskaillaan innovaatioprosessin kanssa. Sisäisen joukkoistaminen mahdollisuudet...
27. syyskuuta 2023

Tulevaisuuden työpajat - Tekoäly ideoinnissa [webinaaritallenne]

Toimintaympäristön muuttuessa myös työskentelytapamme ja luovien prosessiemme on kehityttävä. Organisaatioiden on...

Tilaa ilmoitukset sähköpostiisi

Keskitymme blogissamme aiheisiin, jotka auttavat asiakkaitamme ja kehittämisen ammattilaisia menestymään.