Skip to content
BLOGI

27 työkalua innovointiin [Webinaaritallenne]

Innovointi on avain menetykseen, sillä siihen fokusoineet yritykset saivat 13 %-yksikköä muita korkeampaa katetta. Innovatiivisuudella on myös positiivinen vaikutus työntekijöiden tyytyväisyyteen. Mutta mitä innovointi käytännössä on? Webinaarissamme 27 työkalua innovointiin käymme läpi kokonaiskuvaa eri tekniikoista, sekä perehdymme syvemmin muutamaan toimivaan innovointimenetelmään.

 

 

Kokeile Orchidean monipuolisia ratkaisuja innovointiin - ilmaiseksi!

 

Innovaatiostrategian rooli innovoinnissa

Innovaatiolla tarkoitetaan määritelmämme mukaan uusia ideoita organisaatiolle, jotka toteutetaan ja jotka johtavat positiiviseen muutokseen. Organisaatiolla tulisi olla innovaatiotoiminnan perustana strategia, joka on linjassa liiketoimintastrategian kanssa. Näiden välisellä vahvalla linkillä on todettu olevan merkitys taloudellisiin tuloksiin. Yrityksillä, joilla nämä kaksi strategiaa ovat tiivisti sidoksissa toisiinsa, liikevoitto kasvoi 40 % enemmän kuin muilla yrityksillä.

On siis selvää, että innovoinnilla, sekä sen linkittämisessä strategiaan on keskeinen rooli liiketoiminnassa. Usein innovoinnin onnistuminen organisaatioissa kaatuukin juuri strategiaan, tehottomaan resursointiin, tai innovaatiokulttuurin puuttumiseen. Innovaatiokulttuurista ja -strategiasta täytyisikin muodostaa vankka perusta innovaatiomenetelmien käytön pohjaksi.

Vinkit muutosprosessiin innovatiivisemmaksi yritykseksi voit lukea artikkelistamme: Innovatiivinen yritys - 12 kohdan rakettistartti lanseeraukseen.

 

27 työkalua innovointiin

Innovaatiotoiminnan järjestämiseen organisaatioissa on olemassa useita eri työkaluja. Menetelmillä on omat vahvuutensa, mutta toiset niistä ovat silti toimivampia kuin toiset. Webinaarissa 27 työkalua innovointiin hahmottelemme kokonaiskuvaa eri innovaatiomenetelmistä datalähtöisestä innovaatiosta innovaatiotoiminnan hallintokomiteoihin. Perehdymme webinaarissa myös syvemmin neljään menetelmään: innovaatiokilpailut, sisäiset pitchaus-tapahtumat, avoin innovaatio, sekä tekoäly.

Menetelmät innovointiin

 

Innovaatiokilpailu

Innovaatiohaaste (innovaatiokilpailu, ideakilpailu) on vaiheittainen kampanja ratkaisujen kehittämiseksi yhdessä yhteisön kanssa. Se soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi ongelmanratkaisuun, uuden hankkeen käynnistämiseen, sekä innovaatiokulttuurin rakentamiseen. Innovaatiokilpailu etenee vaiheittain ideoiden keräämisestä niiden yhteiskehittämiseen, sekä lopulta arviointiin ja parhaiden ideoiden valintaan.

 

innovaatiokilpailun vaiheet

Kokeile Orchidean monipuolisia ratkaisuja innovointiin - ilmaiseksi!  

 

Sisäinen pitchaus-tapahtuma

Sisäinen pitchaus-tapahtuma (internal pitching event) on leijonan luolan kaltainen tapahtuma, jossa tiimit esittelevät ideoita tuomaristolle. Tämän tekniikan etuja ovat mm. avoin, muodollinen ja standardoitu ideoiden arviointi, kehittämisen resursoinnin varmistaminen sekä innovaatiokulttuurin rakentaminen.

 

Avoin innovaatio

Avoin innovaatio (open innovation) tarkoittaa ulkoisten osapuolten osallistamista kehittämiseen. Tätä menetelmää on hyödyntänyt mm. Netflix kehittäessään algoritmiaan. Avoin innovaatio edistää esimerkiksi asiakasymmärryksen kerryttämistä, yhteisöjen rakentamista ja asiakasuskollisuutta. Yritykset, jotka osallistavat asiakkaitaan ja kumppaneitaan innovointiin, tunnistavat myös paremmin asiakkaiden tarpeita ja pystyvät siten kehittämään ratkaisuja aitoihin tarpeisiin ja saavat siten myös parempia tuloksia.

 

Tekoäly

Tekoälylähtöisessä innovoinnissa (AI-driven innovation) hyödynnetään AI-teknologioita innovaatioprosessissa. Tässä menetelmässä tekoäly löytää uusia ideoita ja mahdollisuuksia ja siten tukee ihmistä innovatiivisempien ideoiden kehittämisessä. Menetelmän etuna onkin uusien innovatiivisempien ideoiden tuottaminen ja informaation prosessoinnin helpottaminen.

 

Tutustu näiden innovointimenetelmien toteutukseen, sekä muihin tekniikoihin enemmän webinaaritallenteessamme, jossa avaamme aihetta laajemmin.

 

27 työkalua innovointiin -webinaarin aiheita ovat:

👉Innovaation määritelmä
👉Miten strategia vaikuttaa innovaatiotoimintaan?
👉Innovointimenetelmien laaja kattaus
👉Syventyminen 4 menetelmään: AI-driven innovation, Open innovation, Internal Pitch Events & Idea Challenges

 

Puhujana Orchidean myyntijohtaja Jouni Halme.

Jouni on ollut mukana auttamassa Orchidean asiakkaita innovaatiotoiminnan kehittämisessä pian kymmenen vuoden ajan. Usein projekteissa etsitään yhdessä asiakkaan kanssa juuri heille sopivaa tapaa innovoida.

 

Toivottavasti tästä webinaarista on hyötyä ja saimme heräteltyä ajatuksia siitä, miten innovaatiotoimintaa voisi kehittää organisaatiossanne. Jaa kommenteissa kokemuksenne eri innovaatiomenetelmistä! Mistä haluaisit meidän järjestävän webinaarin seuraavaksi?

ai-tehostettu innovointi aloita ilmaiseksi

Lisää blogistamme

7. helmikuuta 2019

Näin maailman parhaat innovaattorit toimivat

Innovaatiotutkimukset osoittavat, että oikeanlaisen innovaatioita tukevan kulttuurin ja innovaatioiden menestyksen...
20. syyskuuta 2018

Uusia ideoita kestävään kehitykseen joukkoistamalla [case-esimerkki]

FIBS, Suomen johtava vastuullisen yritystoiminnan verkosto, halusi toteuttaa BISNES 2030 -keskustelufoorumin, jossa eri...
29. marraskuuta 2016

10 tutkittua keinoa radikaalien innovaatioiden kehittämiseen

Voiko yksikään yritys nykypäivänä luottaa siihen, että nykyisille tuotteille riittää kysyntää hamaan tulevaisuuteen...

Tilaa ilmoitukset sähköpostiisi

Keskitymme blogissamme aiheisiin, jotka auttavat asiakkaitamme ja kehittämisen ammattilaisia menestymään.