Skip to content
BLOGI

Innovaatiokilpailu - 6 askelta onnistumiseen [webinaaritallenne]

Innovaatiokilpailu on vaiheittainen ideoiden keräyskampanja, jossa kehitetään ratkaisuja rajatun aiheeseen yhteisön kanssa. Valitusta lähestymistavasta riippuen se voi kestää muutamasta päivästä useisiin kuukausiin. Erityisen hyvin innovaatiokilpailut soveltuvat mm. ongelmien ratkomiseen, strategian jalkauttamiseen tai ideoinnin ja innovaatiokulttuurin virkistämiseen. Webinaarissamme käymme läpi innovaatiokilpailun järjestämisen kulmakiviä ja jaamme parhaat vinkkimme menestyksekkäisiin kilpailuihin.

 

Aloita innovaatiohaasteesi jo tänään Orchidean ilmaisella versiolla!

 

6 askelta innovaatiokilpailussa onnistumiseen

Innovaatiokilpailun järjestäminen voidaan jakaa kuuteen päävaiheeseen:

 1. Suunnittelu
 2. Ideoiden keräys
 3. Ideoiden kehittäminen
 4. Arviointi
 5. Parhaiden valinta
 6. Jälkitoimenpiteet

Innovaatiokilpailun kattavammat kuvaukset vaiheesta löytyvät blogipostauksestamme Innovaatiokilpailu - Ohjeet järjestämiseen, sekä vaiheita avataan laajemmin myös webinaaritallenteessamme.

 

1. Suunnittelu

Suunnittelu on tärkeä osa koko kilpailun järjestämisessä. Ensimmäinen askel tässä on löytää kilpailulle sponsori. Tällä varmistetaan, että syntyneet ideat siirtyvät käytäntöön, mikä on tärkeää niin kilpailun tuloksellisuuden kuin osallistumisen motivaationkin kannalta. Toisena vaiheena suunnittelussa kannattaa käyttää aikaa aiheen määrittelyyn ja rajaamiseen, sekä sen pohjalta brieffin muodostamiseen.

Haasteen kysymyksiä kannattaa kehittää useita vaihtoehtoja, sekä pohtia etukäteen, millaisia ratkaisuja todennäköisimmin kysymyksellä saataisiin. Haastekysymykseen perusmuoto on Kuinka me voisimme [verbi] [tavoiteltu tulos]?. Haastekysymyksen määrittelemistä käsittelemme yksityiskohtaisemmin artikkelissamme: Why innovation challenge desing is important and how to do it?. Aiheen tulisi kuitenkin olla hyvin fokusoitu ja sitä kannattaa avata tarkemmin brieffissä, johon kannattaa myös lisätä tietoa mm. käsittelyprosessista, aiheesta yleisesti, sekä siitä millaisia ideoita toivotaan.

Suunnitteluvaiheessa kannattaa myös pohtia jo haasteen viestintää. Viestintä on erittäin tärkeää mm. osallistumisaktiivisuuden kannalta. Suunnittelussa tulisi pohtia mm. lanseerauksen toteutus, vaiheiden viestintä, sekä osallistujien motivointi erilaisten palkitsemisten avulla.

💡 Innovaatiokilpailun suunnittelun muistilista:

 • Etsi kilpailulle sponsori
 • Määrittele aihe tarkasti ja testaa haastekysymystä
 • Valmistele brief osallistujia varten
 • Motivoi osallistumaan ja suunnittele palkitseminen 
 • Panosta viestintään. Suunnittele viestinnän kanavat ja viesti läpi kilpailun 2x/viikossa

 

 

2. Ideoiden keräys

Kun haaste on hyvin suunniteltu ja lanseerattu, on aika kerätä ideoita. Tyypillisesti tämä vaihe kestää n.1-4 viikkoa. Ennen ideoiden keräämistä kannattaa aina kirjata muutama idea etukäteen, jotta vältetään tyhjän paperin syndrooma ja annetaan esimerkki halutuista ideoista. Keräysvaiheessa aktiivisella, 2x viikossa tapahtuvalla viestinnällä varmistetaan kilpailun pysyminen ihmisten mielissä ja näin pidetään aktiivisuus korkealla.

 

3. Kehittäminen

Kehittämiseen kannattaa varata perinteisesti noin viikko aikaa. Tämän vaiheen tarkoituksena on, että osallistujat kehittävät ideoita eteenpäin ja kysyvät kysymyksiä. Kommenttien perusteella kirjaajat voivat muokata vielä ideaa. Myös arvioijat tutustuvat tässä vaiheessa jo ideoihin.

💡 Vinkki: Näytä esimerkkiä kommentoimalla ideoita ja esittämällä kysymyksiä. Myös tässä vaiheessa 2x viikossa tapahtuva viestintä on tärkeää.

 

4. Arviointi

Arviointivaiheen kesto on tyypillisesti noin viikon. Hyvä käytäntö on antaa osallistujien osallistua arviointiin äänestämällä parhaita ideoita. Lopulliset arvioinnit tekevät kuitenkin asiantuntijat numeraalisen arvioinnin pohjalta.

💡 Lisätietoa ja vinkkejä arviointiin löytyy täältä!

 

5. Valinta

Lopulliseen parhaiden ideoiden valintaan ja päätöksentekoon on hyvä varata noin viikko aikaa. Päätöksentekijät valitsevat jatkoon parhaat ratkaisut etukäteen asetettujen kriteerien pohjalta. Tässä vaiheessa viestintä kannattaa kohdistaa alussa vaiheen sisältöön ja etenemiseen ja lopussa valinnan tuloksiin ja kilpailun voittajaideoihin.

 

6. Jälkitoimenpiteet

Kilpailun jälkeinen toiminta on erittäin tärkeä vaihe, eikä sitä saisi unohtaa. Kilpailun jälkeen on hyvä aika kerätä palautetta osallistujilta ja kerätä siten oppeja seuraaviin innovaatiokilpailuihin. On tärkeää myös kommunikoida mitä valituille ideoille tapahtuu seuraavaksi ja jatkaa viestintää toteutukseen saakka. Osallistujien jatkomotivaation kannalta on tärkeää nähdä, millaisia tuloksia heidän ideoista syntyi, ja miten ne ovat siirtyneet käytäntöön.

 

2 tapaa järjestää innovaatiokilpailu

Innovaatiokilpailun voi järjestää monella eri alustalla, mutta helpoin keino on käyttää siihen tarkoitettua järjestelmää, jossa ideoiden keruun, kehittämisen, äänestämisen, arvioinnin ja julkaisun voi tehdä samassa paikassa. Esittelemme webinaarissa kaksi tapaa järjestää kilpailu: Google sheets ja Orchidea. Orchidealla voit järjestää ilmaiseksi innovaatiokilpailuja 50 osallistujan rajoituksella. Lisää innovaatiokilpailusta Orchidealla voit lukea täältä.

Aloita innovaatiohaasteesi jo tänään Orchidean ilmaisella versiolla!

 

Innovaatiokilpailu - 6 askelta onnistumiseen -webinaarin aiheita ovat:

 • Mikä on innovaatiokilpailu?
 • Innovaatiokilpailun toteuttamisen 6 vaihetta
 • Käytännön toteutus Google Sheetsin tai Orchidean avulla

Puhujana Orchidean myyntijohtaja Jouni Halme.

Jouni on ollut mukana auttamassa Orchidean asiakkaita innovaatiotoiminnan kehittämisessä pian kymmenen vuoden ajan. Usein projekteissa etsitään yhdessä asiakkaan kanssa juuri heille sopivaa tapaa innovoida.

New call-to-action

Lisää blogistamme

16. elokuuta 2022

Ryhmämessut – ryhmätyötapa suurten ryhmien osallistamiseen

Työskenneltäessä suurten ryhmien kanssa työpajoihin tulee uusia haasteita. Osa osallistujista voi olla äänessä liikaa...
9. tammikuuta 2019

6 syytä keskittyä ideoihin keksintöjen sijaan

Monissa tapaamissani asiakkaissa yksi tuotekehityksen vuositavoitteista on kerätä määrätty määrä keksintöilmoituksia....
16. marraskuuta 2022

16 ideointimenetelmää innovoinnin tueksi

Aivoriihi on tärkeä osa mitä tahansa ryhmätyötä, mutta sen onnistuneeseen toteutukseen vaaditaan taustalle osaamista ja...

Tilaa ilmoitukset sähköpostiisi

Keskitymme blogissamme aiheisiin, jotka auttavat asiakkaitamme ja kehittämisen ammattilaisia menestymään.