Skip to content
BLOGI

Innovaatiokilpailu - Ohjeet järjestämiseen

Mikä on innovaatiokilpailu?

 

Innovaatiokilpailu (i.e. innovaatiohaaste, ideakilpailu) on aikarajoitettu ideoiden keräyskampanja, jossa keskitytään ideoimaan rajatun aiheen parissa aiheen ratkaisemiseksi. Valitusta lähestymistavasta riippuen innovaatiohaaste voi kestää muutamasta päivästä useisiin kuukausiin. Kohdeyleisö voi vaihdella työntekijöistä yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin, tai molempiin. Kilpailun aihe valitaan usein organisaation strategisten tavoitteiden ja johdon tarpeiden pohjalta. Me Orchidealla olemme työskennelleet aiheen parissa vuosien varrella kymmenien asiakkaiden kanssa. Kokemustemme perusteella jaamme parhaat käytännöt innovaatiokilpailun toteuttamiseen.

 

Innovaatiokilpailun vaiheet ovat:

 1. Etsi sponsori ja aihe
 2. Päätä yleisö
 3. Haasteen suunnittelu
 4. Valitse alusta ja työkalut
 5. Kilpailun avaaminen
 6. Ideoiden kerääminen
 7. Ideoiden käsittely ja arviointi
 8. Päätöksenteko ja palkitseminen
 9. Hankkeen jälkeinen viestintä

 

innovaatiokilpailun vaiheet

 

Tarkastelemme kutakin vaihetta yksityiskohtaisemmin myöhemmin tässä artikkelissa.

 

Miksi ja milloin innovaatiokilpailu kannattaa toteuttaa?

 

Innovaatiokilpailut ovat tehokas tapa tuottaa ideoita työntekijöiltä tai asiakkailta. Ne tarjoavat samalla pääsyn hyödyllisiin lähteisiin, jotka muuten olisivat saatavilla vain kalliiden menetelmien, kuten tutkimus- ja kehityshankkeiden tai markkinatutkimusten avulla.

Kilpailuilla on merkittävä rooli innovaatiotoiminnan vuosisuunnitelmassa. Gartnerin raportin mukaan noin 20-50% organisaatioista hyödyntävätkin ideakilpailuja innovaatiotoiminnassaan. Niiden tarkoituksena on tuottaa ideoita organisaation strategian ja johdon tarpeiden kannalta olennaisilla alueilla. On tavanomaista, että osallistumisaktiivisuus vaihtelee organisaation sisällä. Kilpailujen sisällyttäminen säännölliseksi osaksi vuosisuunnitelmaa kuitenkin pitää innovaatiotoiminnan aktiivisuuden korkealla tasolla.

Kilpailun järjestämisellä on useita etuja:

 • Se täydentää jatkuvaa innovointia ja pitää innovoinnin ihmisten mielissä
 • Se yhdistää innovoinnin strategiaan tarjoamalla ratkaisuja strategisesti merkityksellisiin aiheisiin
 • Se syventää osallistujien ymmärrystä strategiasta, kun he työskentelevät aiheen parissa
 • Se lisää johdon sitoutumista, kun he näkevät ehdotuksia kehitettävän strategisiin tavoitteisiin
 • Se on nopea keino reagoida liiketoimintaympäristön äkillisiin muutoksiin (ks. lisätietoja alta...).

 

 

Case esimerkki: Ideasta uuteen liiketoimintaan vain kolmessa kuukaudessa

Maaliskuussa 2020 pandemia iski maailmaan, ja organisaatiot kohtasivat useita haasteita. Asiakkaamme, joka tarjoaa ratkaisuja rakennusteollisuudessa, aloitti heti huhtikuussa innovaatiokilpailun, jonka tarkoituksena oli löytää keinoja sopeutua muutokseen ja palvella asiakkaitaan paremmin tässä uudessa tilanteessa.

Kilpailu tuotti lukuisia erinomaisia ideoita seuraavista aiheista:
 • Mahdollisuus käyttää laitteita matkapuhelimen avulla koskettamatta itse laitteisiin.
 • Kävijöiden jakaminen rakennuksen kerroksiin tasaisesti ruuhkautumisriskin minimoimiseksi.
He kehittivät nämä ideat nopeasti uusiksi palveluiksi ja lisätuotteiksi, joita se alkoi tarjoamaan asiakkailleen. Elokuuhun mennessä yritys oli ottanut nämä uudet tarjoamat käyttöön ja sopeutunut onnistuneesti uuteen ympäristöön.


Järjestä innovaatiokilpailut Orchidealla ilmaiseksi

 

Kuinka järjestää ideakilpailu? - Onnistuneen kilpailun vaiheet

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Siksi on kiinnitettävä erityistä huomiota idea kampanjoiden suunnitteluun. Käydään seuraavaksi tarkemmin läpi vaiheet, jotka on toteutettava onnistuneen innovaatiokilpailun järjestämiseksi.

 

1. Etsi sponsori ja aihe

 

Valmistelun tärkein vaihe on löytää sponsori, jolla on ratkaisuja kaipaava tarve. Innovaatiokilpailun toteuttaminen ilman rahoitusta tai todellista tarvetta on ongelmallista, sillä se lisää riskiä, että ehdotukset jäävät toteuttamatta. Tämä vähentää halukkuutta osallistua jatkossa.

Kun sponsori on löytynyt, työstäkää aihetta yhdessä tämän kanssa. Haastekysymyksen muodostamiseen kannattaa käyttää hieman aikaa, sillä onnistuneesti muodostettu kysymys auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.

Haastekysymyksen perusmuoto on: Miten voisimme [verbi] [haluttu tulos]?

Tässä pari esimerkkiä:

 • Miten voisimme vähentää moottorin polttoaineenkulutusta 50 %?
 • Miten voisimme lisätä asiakastyytyväisyyttä 50 %?

Haastekysymysvaihtoehtojen kehittämiseen on olemassa useita tekniikoita. Niitä kuvataan artikkelissamme: Why innovation challenge design is important and how to do it.

 

Haastekysymyksen yhteyteen liitetään tiivistelmä, jossa kuvataan odotukset. Tiivistelmä sisältää:

 • Taustatietoja sponsorista ja haasteesta
 • Miten aihe liittyy strategiaan, tavoitteisiin ja asiakkaisiin
 • Mitä aiheesta jo tiedetään
 • Millaisia ratkaisuja halutaan: esim. tuotteita, palveluja, liiketoimintamalleja tai prosesseja
 • Ovatko jotkut ehdotukset ei-toivottuja
 • Ideakilpailun eteneminen: esim. vaiheet, aikataulu, palaute, palkitseminen
 • Miten ideoita arvioidaan ja mitkä ovat kriteerit

 

Arviointikriteerien ilmoittaminen etukäteen auttaa osallistujia priorisoimaan ja täsmentämään ehdotuksiaan.

Kun organisaatio järjestää ensimmäisiä innovaatiokilpailujaan, on myös tärkeää pohtia, miten aiheenvalinta voi vaikuttaa organisaation kulttuuriseen muutokseen ja suhteisiin sidosryhmiin. Usein on houkuttelevaa kohdistaa ensimmäinen innovaatiokilpailu johonkin kunnianhimoiseen ongelmaan, jota on yritetty ratkaista viimeiset 10 vuotta tuloksetta. Valitettavasti ongelma jää tällöin todennäköisesti ratkaisematta, sillä se on kova pähkinä purtavaksi.

Kun organisaatio on uusi innovaatiotoiminnassa, kilpailun tulisi olla sellainen, että

 • siihen on suhteellisen helppo osallistua
 • parhaat ideat ovat helppo ja nopea toteuttaa
 • yritys tarvitsee ratkaisuja ja on siksi sitoutunut myös toteuttamaan parhaat ratkaisut


Kun haaste muodostetaan nämä seikat mielessä pitäen, se edistää myönteistä kulttuurimuutosta eri sidosryhmien ja työntekijöiden osallistuessa. Muutos korostuu, kun osallistujat näkevät parhaiden ehdotusten toteutuvan pian innovaatiohaasteen päättymisen jälkeen.

 

2. Päätä yleisö

Kun haastekysymystä ja toimeksiantoa on kehitetty, kannattaa alkaa miettiä kohdeyleisöä. On ratkaisevan tärkeää arvioida etukäteen heidän valmiutensa ja motivaationsa ratkaista esitetty ongelma. Mieti siis yleisöäsi. Mikä heitä motivoi? Mikä innostaa heitä? Mistä he ovat kiinnostuneita? Jos pystyt yhdistämään osallistujien kiinnostuksen kohteet tavoitteeseesi, saat takuulla parempia tuloksia.

On olemassa sekä organisaation sisäisiä ideakilpailuja, että avoimia tai julkisia. Ensimmäinen innovaatiokilpailu on usein organisaation sisäinen ja yleisö on tällöin yrityksen työntekijät. Tähän on useita hyviä syitä:

 • Viestintä on yksinkertaisempaa ja nopeampaa
 • Mahdollisiin ongelmiin on helpompi reagoida

Kun organisaatiolla on jo jonkin verran kokemusta, kannattaa ottaa mukaan ulkopuolisia osallistujia. He ovat erityisen hyviä löytämään mahdollisuuksia organisaation kokemuspohjan ulkopuolelta.

MIT Sloan Management review -artikkelin mukaan avoimet innovaatiokilpailut houkuttelevat usein ei-perinteisiä osallistujia. Keskimäärin nämä ei-perinteiset innovaattorit eivät päihitä asiantuntijoita. He kehittävät kuitenkin todennäköisemmin arvokkaita ratkaisuja, koska he tekevät monipuolisempia ehdotuksia.

Innovaatiokilpailun osallistujat

Kuvan lähde: MIT Sloan Management Review - Spurring Innovation Through Competitions

 

3. Suunnittele haaste

 

Suunnittele aikataulu

Seuraavaksi on aloitettava innovaatiokilpailun suunnittelu ja päätettävä aikataulusta. Se, miten se toteutetaan, riippuu osallistujista, heidän osaamisestaan ja viestinnästä.

Kun kohdeyleisö

 1. omaa vahvan motivaation osallistua,
 2. tuntee innovaatiokilpailun menetelmän ja
 3. vastaanottaa siihen liittyvän viestinnän tehokkaasti,

ideoiden kerääminen voi kestää niinkin lyhyen ajan kun vain muutaman päivän. Esimerkkinä tästä voisi olla innovaatiohaasteen toteuttaminen T&K-osaston kanssa, joka on osallistunut kymmeniin haasteisiin aiemmin.

Kuitenkin kun

 1. viestinnän kanavat kohdeyleisölle ovat epäluotettavampia
 2. osallistuminen perustuu henkilökohtaisempiin päätöksiin ja
 3. kohdeyleisön jäsenet eivät tunne innovaatiokilpailun konseptia,

on järkevää varata 2–4 viikkoa ideoiden keräämiseen ja perusteellisen viestintäsuunnitelman laatimiseen.

 

Alla olevassa kuvassa on esitetty tyypillinen aikataulu ja vaiheet kilpailussa, jossa ideoiden keruu kestää 3 viikkoa.

innovaatiokilpailun aikataulu

 

Aseta tavoite

Yksi tärkeimmistä suunniteltavista seikoista on tavoite. Mitä toivot saavuttavasi innovaatiokilpailussa? Onko tavoitteena ideoiden lukumäärä tai laatu vai toteutettujen ideoiden määrä kilpailun päätyttyä?

Etukäteen asetettua ja lanseerauksessa jaettua tavoitetta olisi syytä hyödyntää jatkuvassa viestinnässä. On myös tärkeää määritellä, milloin haaste on saavuttanut tavoitteensa ja miten sitä mitataan.

 

Suunnittele viestintä

Seuraavaksi on suunniteltava viestintä. Säännölliseen viestintään kuuluu kommunikaatio sekä aktiivisen vaiheen aikana että haasteen jälkeisessä vaiheessa. Viestinnän tulee tapahtua organisaatiolle luonnollisissa kanavissa, kuten Teamsissa, Slackissa, sähköpostissa, sosiaalisessa mediassa tai muulla valitsemallasi alustalla.

 

Viestintä kilpailun aikana:

 • Lanseeraustilaisuus tai -video
 • Kaksi kertaa viikossa tapahtuva viestintä sopivissa kanavissa, esim. sähköpostissa, Teamsissa, Slackissa ja intranetissä
 • Palkintoseremonia/pitchaus-tapahtuma/leijonan luola, jossa voittajat valitaan/julkistetaan
 • Annetaan tarvittaessa lisätietoja ja valmennusta kilpailijoille.

 

Kokemustemme perusteella säännöllisellä kaksi kertaa viikossa tapahtuvalla viestinnällä ideoiden keräämisen aikana on merkittävä rooli ideoiden määrän maksimoimisessa. Se myös rohkaisee ihmisiä osallistumaan koko keräysvaiheen ajan. Seuraavassa on esimerkki haasteen päivittäisestä kävijäprofiilista, jossa lähetettiin kaksi sähköpostiviestiä viikoittain. Ilman viikoittaista viestintää haasteprofiili olisi enemmänkin verrattavissa U-muotoon.

 

Innovation challenge visitors with bi-weekly communication

Konkreettisia ideoita innovaatiohaasteen viestintäaiheiksi: 

 • Haasteen uusi vaihe
 • Suosituimmat ideat
 • Ihmiset ideoiden takana
 • Tarinat ideoiden takana
 • Esimerkkejä osallistujista

 

Viestintä kilpailun jälkeen:

 • Kuukausittainen viestintä voittajaideoiden toteuttamisen tai kokeilemisen jälkeen
 • Tulosten kokoaminen, kun suurin osa voittajaideoista on toteutettu
 • Muistuttaminen haasteesta saatujen uusien ratkaisujen alkuperästä.

 

4. Valitse alusta ja työkalut

 

Pohdi myös työkaluja ja alustaa, joita käytät haasteen toteuttamiseen. Toteuttamiseen on olemassa monia eri työkaluja ja tapoja. Ilman innovaationhallintatyökalua saatat tarvita useita työkaluja ja kanavia, jotta kommunikaatio toimii.

Valitse, isännöitkö kilpailua sähköpostin, intranetin, erityisen innovaationhallintaohjelmiston tai jonkin muun alustan kautta. Tarkoituksenmukaisen työkalun käyttäminen voi säästää paljon aikaa ja vaivaa, jonka voisit käyttää itse innovaatioiden toteuttamiseen.

Ota ensin käyttöön koko yrityksen kattava viestintätyökalu, kuten Teams, Slack, intranet tai monikanavainen ratkaisu, esimerkiksi sähköpostit ja tiedotejulisteet ruokalassa, jotta voit olla yhteydessä osallistujiin.

Luo sitten prosessi ideoiden keräämistä ja kehittämistä varten. Voit kerätä ideoita esimerkiksi sähköpostitse tai Slackin avulla tai luomalla kirjauslomakkeen verkkosivuillesi. Ideoiden keräämisen jälkeen voit julkaista ideat ja antaa osallistujien kehittää niitä edelleen lähettämällä paranneltuja ideoita sähköpostitse tai muulla valitsemallasi välineellä.

Viimeinen vaihe on arviointi- ja äänestysjärjestelmän perustaminen. Voit tehdä sen monella eri tavalla. Voit esimerkiksi tehdä Google-lomakkeen ja pyytää työntekijöitäsi äänestämään, mitkä ideat heidän mielestään pitäisi toteuttaa. Sen jälkeen voit käydä tulokset läpi ja arvioida ne Excelin tai Google Sheetsin avulla.

Innovaatiokilpailu alusta

Jos etsit yksinkertaista ratkaisua kaikkiin näihin vaiheisiin, voit myös käyttää esimerkiksi innovaatio-ohjelmistomme Orchidean kaltaista työkalua, jossa voit jakaa, äänestää, kehittää ja arvioida ideoita avoimesti yhdessä paikassa. Orchideassa on myös erillinen työkalu innovaatiokilpailuihin, jonka avulla kilpailun voi aloittaa hetkessä ja valita valmiin mallin sen pohjaksi.

Aloita ilmaiseksi

5. Kilpailun avaaminen

 

Ideakilpailu käynnistetään usein lanseeraustilaisuudessa tai videon avulla. Tapahtuman käynnistäminen on syytä ajoittaa niin, että se osuu yhteen paljon osallistujia käsittävän tapahtuman, kuten neljännesvuosikokouksen tai vastaavan kanssa. Lanseerauksessa tärkeää on:

 • osallistujien motivointi,
 • aiheen esittely ja sen yhdistäminen tavoitteisiin ja strategiaan,
 • kannustimien viestiminen ja
 • idean arviointikriteerien esittely.

 

Viestintä on syytä pitää avoimena ja muistuttaa tiimejä haasteesta koko ideoiden keruun ajan. Näin varmistat, että aihe on edelleen ihmisten mielessä ja että innostus säilyy lanseerauksen jälkeen.

 

 

Case esimerkki: Yhteistyön edistäminen ja innovaatio-ohjelman käynnistäminen kilpailun avulla

Media-alalla toimiva asiakkaamme halusi kannustaa työntekijöitään luovuuteen ja uusien ideoiden kehittämiseen. Tätä varten he käynnistivät uuden innovaatio-ohjelman. Se aloitettiin innovaatiokilpailun muodossa.

Yritys tilasi neliosaiset palapelit ja jakoi yhden palan jokaiselle työntekijälle haasteen käynnistämisen aamuna. Jokaisen työntekijän tehtävänä oli etsiä kolme muuta työntekijää, joilla oli palapelin muut palat, ja täydentää palapeli.

Kun he olivat löytäneet oman ryhmänsä ja saaneet palapelin valmiiksi, he saivat kahvilasta virvokkeita ja kakkua. Tarkoituksena oli luoda rento ilmapiiri, jossa työntekijät voisivat nauttia virvokkeista keskustellessaan ideoista. Keskustelun jälkeen kukin ryhmä toimitti parhaan ideansa kilpailuun.

Kaiken kaikkiaan innovaatiohaaste oli menestys, ja sen myötä useat työntekijät keksivät uusia ja innovatiivisia ideoita. Palapeli korosti tiimityön ja yhteistyön merkitystä innovoinnin ja kasvun edistämisessä yrityksessä.

 

6. Ideoiden kerääminen

 

Lanseerauksen jälkeen on aika aloittaa ideoiden kerääminen. Aloita kertomalla yleisölle useiden eri kanavien kautta, että olet kiinnostunut kuulemaan heidän ajatuksiaan. Voit tehdä tämän lähettämällä sähköpostia kohdeyleisölle ja julkaisemalla ilmoituksen intranetissä.

Kerää ideoita valitsemiesi välineiden avulla ja varmista, että kaikilla on pääsy niihin. Varmista myös, että ideoita on toimitettu haasteen ensimmäisten tuntien aikana, jotta vältetään tyhjän sivun syndrooma. Esimerkiksi: pyydä muutama avaintoimija auttamaan ja kirjaamaan ideoita tai järjestä aivoriihityöpaja, jossa käynnistetään haaste ja lisää siinä kehitetyt ratkaisut haasteeseen.

Edistymisestä on hyvä viestiä koko kohderyhmälle viikoittain. Käyttämällä useita organisaatiossasi toimivia kanavia, kuten Teamsia, sähköpostia ja Slackia, varmistat, että ihmiset saavat tiedon.

Käytä viestinnässäsi aktivoivia lauseita, kuten "eniten keskustelua herättäneet ideat", "eniten katsotut ideat" jne. Kehota myös henkilöitä jakamaan tietoa kilpailusta ja heidän ajatuksistaan muiden kanssa, jotta haaste pysyy ihmisten ajatuksissa.

Aloita innovaatiohaasteesi jo tänään Orchidean ilmaisella versiolla!

Anna mahdollisuus kommentoida ja äänestää muiden ideoita. Osallistujat sitoutuvat prosessiin paremmin, kun he voivat vaikuttaa. Tällöin arvioijat saavat arvokasta tietoa siitä, mitä yleisö pitää tärkeänä, ja konsepteja tulee jatkokehitettyä edelleen. Jos käytät alustaa, jossa keskustelu on mahdollista, varmista myös, että näytät esimerkkejä aktiivisuudesta. Kommentoi ja kehitä muiden ideoita, rekrytoi ihmisiä osallistumaan keskusteluun tai ole aktiivinen pyytämällä asiantuntijoita jakamaan tietämystään. Esimerkiksi Orchidean innovaatiokilpailussa on erillinen vaihe sekä työkalut kehittämiseen ja äänestykseen, jolloin siihen tulee keskityttyä erikseen.

Kun ideoidenkeruuvaihe on päättymässä, lähetä muistutus. Näin varmistat, että kaikki syntyneet ehdotukset kerätään.

 

 

Case esimerkki: Johtoryhmän osallistuminen tukemassa osallistumisaktiivisuutta

Eräs teollisuusyritys lanseerasi hiljattain uuden strategian ja pyrki keräämään uusia tuoteideoita, jotka tukisivat sitä. Tavoitteen saavuttamiseksi yritys järjesti kilpailun, jonka sponsorina toimi toimitusjohtaja.
 
Kilpailutiimi pyysi avustajia varaamaan 15 minuutin tapaamiset kaikkien johtoryhmän jäsenten kalentereihin. Näiden tapaamisten aikana he vierailisivat haastealustalla ja kommentoisivat heitä kiinnostavia ideoita.
 
Johtoryhmän koordinoitu osallistuminen osoittautui valtavaksi menestykseksi, ja se nosti haasteeseen osallistumisen uudelle tasolle. Osallistuminen toimi myös myönteisenä esimerkkinä koko yritykselle, ja rohkaisi useampia työntekijöitä osallistumaan ja esittämään ideoitaan. Johtoryhmän osallistuminen osoitti, miten tärkeää on ottaa keskeiset sidosryhmät mukaan ideointiprosessiin, ja miten tärkeää on osoittaa sitoutuminen ideoihin.

7. Ideoiden käsittely ja arviointi

 

Kun ideoiden kerääminen on päättynyt, on aika käsitellä ja arvioida ideat. Käsittelyn ja arvioinnin tulisi olla järjestelmällistä. Innovaationhallintaohjelmisto auttaa sujuvoittamaan ja systematisoimaan arviointia ja ideoiden hallintaa.

Monet yritykset pelkäävät ideoiden käsittelyn olevan työlästä. Kaikkien ideoiden käsitteleminen samalla tavalla voi olla kuormittavaa. Parempi menetelmä on käyttää innovaatiosuppiloa. Se koostuu useista vaiheista, joissa jokaisessa ideoiden määrä vähenee, kunnes lupaavimmat ideat valitaan jatkokehitykseen. Suppilon alkuvaiheessa käytät yleensä vain muutaman minuutin per idea sen tarkasteluun ja siirryt sitten seuraavan idean pariin. Kun etenet suppilossa eteenpäin, käytetään ideoihin silloin yleensä enemmän aikaa arvioidakseen potentiaalia ja kehittääkseen niitä edelleen. 

Innovaatiosuppilo auttaa seulomaan ja priorisoimaan ideoita niiden potentiaalisen vaikutuksen mukaan liiketoimintaan tai organisaatioon. Sen avulla voit myös arvioida, kuinka toteuttamiskelpoinen idea on ja kuinka paljon vaivaa sen vieminen alkuvaiheesta toteutukseen vaatii.

 

Näin käytät innovaatiosuppiloa:

 • Varhaisessa vaiheessa asiantuntijat päättävät nopean analyysin tai yleisöäänestyksen avulla, mitä ideoita kannattaa jatkoarvioida. Ehdotuksista 50 prosenttia etenee seuraavaan vaiheeseen.
 • Seuraavassa vaiheessa suoritetaan perusteellisempi arviointi. Ideoista 5–10 prosenttia pääsee jatkokehitykseen.
 • Lopuksi pienen joukon ideoiden kehittämiseen ja arviointiin käytetään enemmän resursseja. Tässä vaiheessa valitaan semifinalistit ja lopulta voittajat.

 

innovaatio suppilo

 

Arviointiprosessia määriteltäessä on tärkeää päättää:

 • Kuinka monta arviointivaihetta on ja kuka ne toteuttaa.
 • Kehitetäänkö arvioinnin läpäisseitä ideoita edelleen ennen finalistien valintaa; suosittelemme tätä voimakkaasti, koska se parantaa tulosten laatua.
 • Miten finalistit lopulta valitaan.

Johto ja asiantuntijat tekevät lopullisen päätöksen siitä, mitkä ideat toteutetaan, koska heillä on paras kokonaiskuva sekä hyödyistä että tarvittavista investoinneista. Finalisteja valittaessa on kuitenkin hyvä ottaa saadut äänet huomioon.

 

Esimerkkejä asiantuntija-arvioinnista:

 

 • 3 asiantuntijaa arvioi kaikki ideat vastaamalla kysymykseen: Toteuttaisitko sinä tämän idean? (vastausvaihtoehdoilla: kyllä / ehkä / ei).
 • 3 asiantuntijaa arvioi kutakin ideaa yhden tai useamman seikan osalta asteikolla 1–5 (vaatii parannuksia - erinomainen).
 • 3 asiantuntijaa arvioi ideat 4 kriteerin perusteella valitsemalla tarkimman kuvauksen.

Arvioinnin päätavoitteena on ymmärtää, ovatko ehdotukset toteuttamiskelpoisia ja kuinka paljon niiden toteuttaminen vaatii investointeja.

 • Arvioi ideoita innovaatiokriteerien ja taloudellisten mittareiden perusteella.
 • Toteuta innovaatiot, joilla on positiivinen ROI.

 

Arvioijien tulisi vielä kokoontua ja keskustella 10–20 parhaasta ideasta arvioinnin jälkeen. Heidän tulisi arvioida, ilmeneekö yllätyksiä siinä, mitä ideoita valitaan ja mitä ei. Tämän jälkeen tehdään tarvittavat muutokset. Näin varmistetaan, että arvioinnissa tehdyt päätökset ovat päteviä ja että parhaat ideat viedään eteenpäin.

Huomaa, että vaikka olisitkin päättänyt palkita vain tietyn määrän ideoita, kaikki arvokkaat ideat kannattaa toteuttaa. Se lisää sidosryhmien motivaatiota osallistua ja järjestää innovaatiohaasteita uudelleen.

 

8. Päätöksenteko ja palkitseminen

 

Päätöksenteko

Kun ideat on arvioitu, on aika tehdä lopulliset päätökset palkittavista ja toteutettavista ideoista.

Huom: ideoiden jatkokehittely ennen voittajan valintaa on kannattavaa, sillä ideat ovat harvoin aluksi täysin valmiita.

 

Vaihtoehtoja päätöksentekoon:

 • Päätöksentekijät esim. johtoryhmä tarkastelee eteenpäin kehitettyjä ideoita ennen kokousta. Kokouksessa keskustellaan aiheesta ja päätetään palkittavista ja toteutettavista ideoista.
 • Arviointiprosessiin osallistuva asiantuntija esittelee viimeiselle kierrokselle päässeet ideat johtajalle. Esittelyn perusteella johtaja päättää palkittavista ja toteutettavista ideoista.
 • Loppukierrokselle päässeet ideat esitellään johtoryhmälle leijonan luolan kaltaisessa tilaisuudessa. Ideoiden toteuttajat ovat tarvittaessa valmistelleet tätä istuntoa varten investoinnit, joita tarvitaan idean toteuttamisen seuraavassa vaiheessa. Esitysten perusteella johtoryhmä päättää, mihin ideoista se sijoittaa rahansa.

 

💡Ideoita kannattaa jatkokehitellä ennen voittajan valintaa, sillä ideat ovat harvoin heti täysin valmiita.

 

 

Palkitseminen

 

Innovaatiotoiminnan onnistumisessa keskeistä on luontainen motivaatio osallistua siihen. Silti myös ulkoisilla motivaattoreilla on merkitystä.

Innovaatiohaaste päättyy palkintoseremoniaan, jossa valitaan voittajaideat. Entä miten suunnitella paras palkitseminen voittajille? Yleisesti ottaen ei ole vain yhtä ratkaisua, joka toimisi hyvin kaikissa olosuhteissa: se riippuu aina innovaatiokilpailun luonteesta ja kohderyhmästä.

On tärkeää muistaa, että palkinnot eivät ole vain palkintorahaa - ne edustavat innovaatioprosessiin osallistumisen arvoa, jonka yritysmaailma tunnustaa yhä useammin.

Esimerkkejä palkinnoista:

 • Voittajista tulee idean toteuttamishankkeen jäseniä
 • Voittajat saavat kohtuullisen rahapalkinnon päätöstilaisuudessa ja heidät esitellään intranetissä ja asiakaslehdessä.
 • Voittajat kutsutaan koulutukseen tai seminaarimatkalle oman kehittämissuunnitelmansa mukaisesti

 

 

9. Hankkeen jälkeinen viestintä

 

Ei tulisi lopettaa, kun varsinainen kilpailu on päättynyt. Hankkeen jälkeinen viestintä on olennainen osa prosessia.

Tässä vaiheessa on kerrottava, että innovaatiohaaste on päättynyt ja miten organisaatioon voi ottaa yhteyttä, jos on kysyttävää. Kiitä osallistujia ja kerro, miten he hyötyvät kilpailusta.

Liitä mukaan myös muita tärkeitä tietoja, kuten miten tuloksia voi tarkastella. On hyvä idea julkaista voittajat esimerkiksi blogissa, jotta kaikki tietävät, keitä he ovat!

Jaa tietoa ideoiden toteutuksesta ja tilasta. Kerro myös saavutetuista hyödyistä ja haasteeseen perustuvista uusista toimintatavoista.

Hyvä käytäntö on tiedottaa 2–3 kertaa 6 kuukauden aikana haasteen jälkeen hyödyistä ja toteutuksen tilanteesta. Tulevia innovaatiokilpailuja varten kerää ja anna palautetta toiminnan parantamiseksi. Yksi käyttökelpoinen palautemenetelmä on NPS. Muista pitää kysely lyhyenä, jotta saat hyvän vastausprosentin.

 

Ideoita ja vinkkejä innovaatiohaasteeseen

 

 • Ota huomioon IPR: n näkökulma ja määrittele haasteen ehdot etukäteen.
 • Skaalaa - ota mukaan paljon osallistujia. Onnistuakseen innovaatio-ohjelma tarvitsee paljon kilpailijoita. Tässä on kyse joukkojen viisaudesta: suuri massa on aina parempi kuin pieni joukko fiksuja ihmisiä. Keskimäärin yritykset tuottavat yhden idean jokaista neljää osallistujaa kohden.
 • Monimuotoisuus - ota erilaisia ihmisiä kehittämään. Voisi ajatella, että tuottavin innovaatiojärjestelmä olisi täynnä insinöörejä tai muita ongelmanratkaisijoita. Näin ei kuitenkaan ole. Onnistunut järjestelmä tarvitsee osallistujia kaikkialta organisaatiosta, erityisesti etulinjan tuntumasta: myyntihenkilöstöltä, tukihenkilöstöltä tai esimerkiksi yrityksen tuotantoprosesseihin läheisesti yhteydessä olevilta henkilöiltä.
 • Näytä hyvin ja huonosti muotoiltu idea, jotta henkilöstö tietää, miltä hyvä idea näyttää.
 • Tarjoa taitojen kehittämistapahtuma, jossa henkilöstölle opetetaan ideointitekniikoita.
 • Järjestä työpajoja tiimikokouksissa.
 • Varmista, että ensimmäiset ideat on jo toimitettu, jotta vältetään tyhjän paperin syndrooma.
 • Huomioi julkistamisriski: Kun kuvailet haastetta, johon pyrit vastaamaan, jaat tärkeää tietoa maailmalle.
 • Haastetiimit näyttävät esimerkkiä.

Järjestä innovaatiokilpailut Orchidealla ilmaiseksi

 

Suosittuja innovaatiohaasteita

 

Innovaatiokilpailuja järjestetään maailmanlaajuisesti niin startupeissa kuin suuremmissa yrityksissäkin. Eri puolilla maailmaa järjestetään jatkuvasti innovaatioihin liittyviä kilpailuja, joissa keksijöitä palkitaan palkintorahoilla, tunnustuksella ja näkyvyydellä heidän työstään.

Innovaatiokilpailuista on tullut yksi keskeisimmistä välineistä startup-yritysten kehittämisessä ja innovatiivisten ideoiden toteuttamisessa. Aiheet voivat toimialasta riippuen vaihdella teknologiasta palveluihin sekä tekniikkaan ja uusien liiketoimintamallien luomiseen.

 

 

Netflix

Netflix on hyvä esimerkki avoimesta innovaatiokilpailusta. Se haastoi väkijoukon kehittämään elokuvasuositusalgoritmiaan. He lupasivat 1 miljoonan dollarin pääpalkinnon ratkaisulle, joka parantaisi algoritmia 10 prosentilla. Vuosien 2006 ja 2009 välisenä aikana he saivat yli 44 000 ehdotusta. Kilpailuehdotusten monimuotoisuus näkyi ensimmäisten 33 viikon aikana jätettyjen ehdotusten tuloksissa:

 • 2/3 ehdotuksista menestyi huonommin kuin Netflixin oma algoritmi.
 • 90 parasta ehdotusta oli 5 % parempi ja paras 7 % parempi.
 • Vuonna 2009, lähes kolme vuotta kilpailun käynnistämisen jälkeen, kirjattiin voittajaratkaisu.

 

NASA

NASA alkoi vuonna 2005 ottaa käyttöön avoimen innovoinnin mekanismina luovuuden ja innovoinnin edistämiseksi. He hyödyntävät toiminnassaan palkintokilpailuja ja joukkoistamista.

Esimerkiksi Green Flight Challenge -kilpailussa ryhmiä pyydettiin suunnittelemaan erittäin polttoainetehokas täysikokoinen lentokone, joka pystyy lentämään 200 mailia alle kahdessa tunnissa. Voittajajoukkue sai suunnittelustaan 1,3 miljoonaa dollaria.

Hanke osoitti, että vihreän lentoteknologian hyödyntämiseen voidaan löytää uusia tapoja. Se oli NASA:lle konseptin todiste siitä, että vihreälle lentoteknologialle voidaan löytää innovatiivisia sovelluksia.

 

Lego

Legolla on sivusto nimeltä Lego ideas, jossa yli 20 000 ideaa on tuotettu fanien joukosta. Kirjallisen kuvauksen lisäksi on toimitettava kuva tai prototyyppi ideasta. Idean on saatava 10 000 kannattajaa, jotta se voidaan arvioida.

Lego arvioi idean kannattajien profiilin perusteella. Yhdistämällä sen markkinatutkimukseen he arvioivat idean potentiaalia.

Jos idea päätetään toteuttaa, Lego maksaa keksijälle 1 % tuloista. Lisäksi keksijä saa 10 kappaletta tuotetta ja hänet mainitaan tuotteen pakkauksessa suunnittelijana.

 

L'Oréal Brandstorm

L'Oréal käyttää innovaatiohaasteita kehittääkseen innovaatiohankkeita nuorten yrittäjien, opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden kanssa. Brandstorm on vuosittainen innovaatiokilpailu, joka on avoin opiskelijoille ja nuorille ammattilaisille eri puolilta maailmaa ja jonka tarkoituksena on löytää luovia ratkaisuja liiketoiminnan haasteisiin valmennuksen ja mentoroinnin avulla.

Vuonna 2021 voittajatiimi pääsi toteuttamaan suunnitelmaansa kolmen kuukauden harjoittelujaksolle maailman suurimmalle startup-kampukselle, Station F:lle, Pariisiin.

 

Tarkistuslista ideakilpailun toteuttamista varten

Nyt tunnet vaiheet, joiden avulla onnistuneita innovaatiokilpailuja voidaan toteuttaa. Muista haastetta suunnitellessasi:

 • Etsi sponsori tai yhteistyökumppani ja aihe tai ongelma, johon haasteen avulla pyritään vastaamaan.
 • Valitse ja määrittele selkeä haastekysymys ja brief
 • Päätä yleisö: Ota mukaan erilaisia ihmisiä ja motivoi heitä osallistumaan.
 • Määrittele arviointikriteerit (kuten toteutettavuus, vaikuttavuus ja skaalautuvuus).
 • Valitse alusta: Löydä oikeat työkalut, jotka tekevät prosessista saumattoman.
 • Suunnittele kahdesti viikossa tapahtuva viestintä, jossa korostetaan esimerkiksi uusia vaiheita, suosittuja ideoita, osallistujia ja heidän tarinoitaan sekä huomionarvoisia ehdotuksia.
 • Ideoiden kerääminen: Varmista, että kaikilla on riittävästi aikaa luovuuteen ja osallistumiseen.
 • Kehitä ideoita edelleen ja ole aktiivinen: näytä esimerkkiä keskustelussa ja kehittämisessä.
 • Arvioi ehdotukset numeerisesti ennalta määriteltyjen kriteerien mukaisesti.
 • Ilmoita voittajat ja palkitse heidät palkinnoilla, rahoituksella tai muilla kannustimilla.
 • Toteuta kaikki arvokkaat ratkaisut! Jaa haasteen tulokset ja tiedota seuraavista vaiheista.
 • Tiedota tuloksista, kerää palautetta ja anna sitä.

 

Miten Orchidea voisi auttaa

Orchidean avulla voit luoda onnistuneita ja tehokkaita innovaatiohaasteita vaivattomasti. Alustamme varmistaa, että koko prosessi on sujuva aina haasteen käynnistämisestä ideoiden hallintaan ja arviointiin asti. Se tarjoaa ympäristön, joka helpottaa yhteistyötä eri tiimien ja sidosryhmien välillä. Lisäksi raportointimme avulla voit seurata haasteesi edistymistä, analysoida tietoja ja saada oivalluksia siitä, miten kilpailua voidaan parantaa. Joten kokeile Orchideaa jo tänään!

 • Sisäänrakennettu prosessi opastaa sinua innovaatiohaasteen vaiheiden läpi.
 • Hallitse kilpailua yhdessä paikassa.
 • Läpinäkyvä prosessi: Kaikki näkevät muiden ideat, äänestykset ja kommentit.

Järjestä innovaatiokilpailut Orchidealla ilmaiseksi

 

Yhteenveto

 

Innovaatiohaaste on loistava tapa tukea luovuutta ja innovaatioiden ilmapiiriä yrityksessäsi. Se voi auttaa sinua ratkaisemaan kohtaamiasi erityisiä haasteita.

Innovaatiokilpailut auttavat luomaan tilaa innovoinnille yrityksessäsi ja tarjoavat ideoita strategian ja johdon tarpeisiin. Ne tarjoavat tuoreen näkökulman siihen, mitä voitaisiin tehdä paremmin. Ne myös tuovat eri osastojen ihmiset yhteen luodakseen yhteisen ideapankin, jota kaikki voivat myöhemmin käyttää.

Jotta innovaatiohaaste onnistuisi mahdollisimman hyvin, se täytyy valmistella huolellisesti. On huolehdittava yksityiskohdista, laadittava suunnitelma sekä delegoitava tehtäviä ja vastuuta. Kun olet selvinnyt valmisteluvaiheesta, olet valmis toteuttamaan innovaatiohaasteen. Tässä vielä kertauksena muutamia neuvoja, joiden avulla saat innovaatiokilpailustasi kaiken irti:

 • Varmista, että sinulla on selkeä tavoite - mitä haluat saavuttaa ja mitä haluat osallistujien ottavan mukaan.
 • Ota mukaan erilaisia ihmisiä ja motivoi heitä osallistumaan.
 • Etsi oikeat työkalut, jotta prosessi sujuu saumattomasti.
 • Varmista, että kaikilla on riittävästi aikaa olla luova ja osallistua.
 • Ota kilpailut osaksi vuosisuunnitelmaasi.

ilmainen innovaatiokilpailu alusta

Lisää blogistamme

3. tammikuuta 2018

Innovatiivinen yritys - 12 kohdan rakettistartti lanseeraukseen

Innovatiivinen yritys on uutta luova ja uudistumiskykyinen. Tämän nykyään niin yleisen tavoitetilan taustalla on...
24. huhtikuuta 2024

Case Lantmännen: Innovaatiohaasteet avoimen innovaation ajureina

Lantmännen on 18000 ruotsalaisen maanviljelijän omistama maatalousosuuskunta. Se on Pohjois-Euroopan johtava toimija...
1. helmikuuta 2023

Innovaatiokilpailu - 6 askelta onnistumiseen [webinaaritallenne]

Innovaatiokilpailu on vaiheittainen ideoiden keräyskampanja, jossa kehitetään ratkaisuja rajatun aiheeseen yhteisön...

Tilaa ilmoitukset sähköpostiisi

Keskitymme blogissamme aiheisiin, jotka auttavat asiakkaitamme ja kehittämisen ammattilaisia menestymään.