Skip to content
Bisnes 2030 keskustelufoorumi
BLOGI

Uusia ideoita kestävään kehitykseen joukkoistamalla [case-esimerkki]

FIBS, Suomen johtava vastuullisen yritystoiminnan verkosto, halusi toteuttaa BISNES 2030 -keskustelufoorumin, jossa eri alojen asiantuntijat voisivat keskustella YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun FIBS lähti toteuttamaan tämän tyyppistä joukkoistettua keskustelua verkkoympäristössä. Foorumin tavoitteena oli luoda aktiivista sidosryhmien välistä keskustelua siitä mitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat ja mitä ne tarkoittavat liiketoiminnalle. Samalla haluttiin kartoittaa mitä haasteista ja mahdollisuuksia niihin koettiin liittyvän.

Bisnes 2030 keskustelufoorumi

 

Alustan valinta joukkoistukseen

Etsiessään joukkoistukseen sopivaa alustaa FIBS saivat vinkin Orchideasta Sitralta, joka oli aikaisemmin käyttänyt Orchideaa Uusi koulutus -foorumissaan. Orchideaan tutustumisen pohjalta Orchidea koettiin erittäin sopivaksi alustaksi FIBSin tarpeeseen.

Vakuuttavaa oli myös Orchidean monipuoliset referenssit organisaatioiden sisäisessä joukkoistamisessa. FIBSin yritysvastuuasiantuntija Riikka Leppänen tutustui myös muihinkin kilpaileviin joukkoistamisalustoihin, mutta hän piti Orchideaa niitä keskustelevampana ja intuitiivisempana. Vallinnassa Riikalle tärkeää oli myös Orchidean joustava ja asiakaslähtöinen asenne.

17 case-esimerkkiä innovaatiosta: IKEA tutkii kuluttajien aamutoimia kodeissa  [ekirja]

 

 

Joukkoistamisen toteutus Orchidealla

Keskustelufoorumin toteutusmallissa tärkeässä roolissa olivat 8 valtakunnallista viestintäkumppania sekä 5 kummia, jotka osallistuivat aktiivisesti foorumin toteutukseen. Erityisesti jokaisen kummin Orchideassa viikoittain pitämä teemoitettu live chat aktivoi osallistujia mukaan ja piti mielenkiintoa foorumiin yllä koko sen ajan. Hyvin onnistuneen viestinnän takia #BISNES2030 olikin laajasti esille sosiaalisessa mediassa.

FIBSin tavoitteena oli saada keskustelufoorumiin yli 200 kävijää. Tavoite ylitettiin reilusti, sillä foorumiin osallistui lopulta melkein 400 ihmistä. Osallistujat koostuivat aiheesta kiinnostuneista yrityksistä, kansalaisjärjestöistä, tutkijoista ja opiskelijoista.

 

"Arvostamme Orchidean innokkuutta ja joustavuutta heidän toteuttaessaan meille uudenlaista virtuaalista keskustelufoorumia!"

- Riikka Leppänen, FIBS

 

FIBS oli tyytyväinen foorumin ja sen tuloksiin. He saivat keskustelusta tavoitteena olleita inputteja toimintansa suunnitteluun. He saivat myös hyvää palautetta käyttäjiltä ja konsepti otettiin hyvin vastaan uudenlaisena tapana keskustella tärkeästä aiheesta.

 


Tietoa FIBSistä

FIBS auttaa yrityksiä tekemään kestävää liiketoimintaa nyt ja tulevaisuudessa. FIBS tarjoaa tietoa uusista innovatiivisista tavoista kehittää liiketoimintaa sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua ja vaihtaa käytännön kokemuksia niin eri toimialojen yritysten kuin muidenkin yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. FIBSin toiminnan kulmakiviä ovat mm. tilaisuudet, valmennukset, teemaryhmät, uutis- ja tietopalvelut sekä monimuotoisuussitoumus. Lisätietoja: www.fibsry.fi

Ilmainen innovaatio alusta

Lisää blogistamme

9. joulukuuta 2015

3 + 1 vinkkiä sisäiseen joukkoistamiseen

Monissa suurissa organisaatioissa tuskaillaan innovaatioprosessin kanssa. Sisäisen joukkoistaminen mahdollisuudet...
7. helmikuuta 2023

Case Laukaa: Odotukset ylittäneen osallistuvan budjetoinnin toteutus Orchidealla

Laukaan kunta Keski-Suomen 3. suurin, 18 800 asukkaan kunta Kunnan vastuualueena mm. kasvatus ja opetus,...
7. marraskuuta 2018

5 esimerkkiä innovaatiosta: Lego, GE, IKEA, Cisco ja Microsoft

Innovaatio- ja kehittämistoiminta on parhaimmillaan yhteiskehittämistä, henkilöstön osallistamista ja jatkuvaa...

Tilaa ilmoitukset sähköpostiisi

Keskitymme blogissamme aiheisiin, jotka auttavat asiakkaitamme ja kehittämisen ammattilaisia menestymään.