Skip to content
photo-1463123081488-789f998ac9c4  1732x1154
BLOGI

6 syytä keskittyä ideoihin keksintöjen sijaan

Monissa tapaamissani asiakkaissa yksi tuotekehityksen vuositavoitteista on kerätä määrätty määrä keksintöilmoituksia. Osassa näistä yrityksiä keksintöilmoitus on ainoa tapa esittää idea tuotteen parantamiseen niin, että se tulee varmasti systemaattisesti käsiteltyä. Mielestäni tämä on tehoton tapa organisoida tuotekehityksen tuotteita parantavien ja kehittävien ehdotusten käsittely.

Tässä perustelut näkemykselleni:

1. Määrän tuottama laatu jää haaveeksi

On yleisesti tunnettua, että ideoinnissa määrä tuottaa laatua. Jos henkilöstön ainoa tapa esittää ideoita on kirjata keksintöilmoitus, niin henkilöstölle tulee helposti sellainen olo, että meillä etsitään vain isoja, uniikkeja, ennen näkemättömiä parannuksia. Tämä voi johtaa siihen, että pienemmät ideat eivät tule organisaation tietoon ja tuotekehityksen käyttöön. Riman ollessa korkealla tuotetta kehittävien ehdotusten määrä jää pieneksi ja suuren ideamäärän tuottama laatu saavuttamatta.

ideat

 

2. Keksintöprosessi on raskas keksijälle ja käsittelijöille

Yleensä ideoinnissa käyttäjää pyydetään kirjaamaan vain muutama asia ideasta: otsikon, kuvauksen ja mahdolliset liitteet. Myös käsittelyprosessi on nopea ja tehokas, sillä vain pieni osaa syntyneistä ideoista jatkotyöstetään usein ensimmäisenä olevan nopean arvioinnin jälkeen.

Tyypillisessä keksintöilmoituksessa on useita kenttiä ja käsittelyprosessin kannalta välttämätön vaatimus potentiaalisen keksinnön syvällisestä kuvaamisesta. Keksintäilmoituksen käsittelyprosessin työmäärä on helposti monikymmenkertainen ideaan verrattuna, koska siinä tutkitaan perinpohjaisesti jo olemassa olevat ratkaisut ja keksinnöt arvioitaessa keksintöilmoituksen ainutlaatuista.

 

Opi innovoimaan Teslan, Legon ja Amazonin kanssa ekirjastamme 17  innovaatioesimerkkiä maailman johtavilta innovaattoreilta

 

3. Korvaukset ei-keksinnöllisistä ilmoituksista

Käymissäni keskusteluissa keksintöilmoitusten käsittelystä on käynyt ilmi, että aina välillä työntekijöille maksetaan korvauksia keksintöilmoituksista, jotka eivät ole täyttäneet keksinnöllisyyden vaatimusta. Syynä maksamiseen on halu motivoida ja antaa tunnustusta. Ideoista ei yleensä ole tapana maksaa palkkioita ja motivointi käytetään usein osana vuositavoitteita olevaa innovaatiopistetavoitetta.

 

4. Yhteiskehittämisen puute

Tyypillisesti näkyvyys keksintöilmoituksen rajoitetaan pienelle määrälle ihmisiä, jotta mahdollisen keksinnön uutuusarvoa ei riskeerata. Keksintöilmoitusta käsittelevät ihmiset keskittyvät ensisijaisesti idean keksinnöllisyyden ja ainutlaatuisuuden arviointiin eivätkä sen kehittämiseen. Ideaprosessissa asiat ovat toisin ja siinä henkilöstöä aktivoidaan proaktiivisesti idean yhteiskehittämiseen. Yhteiskehitys voi parantaa alkuperäistä ideaa huomattavasti ja jalostaa lupaavan ajatuksen siemenestä arvokkaaksi ideaksi.

yhteiskehittäminen

 

5. Ideointi osallistaa laajemmin

Keksintöilmoituksessa kysyttävät hankalat kysymykset pelottavat monia työntekijöitä, joilla on mahtavia ideoita. Tyypillisesti vain teknisissä tuotekehitysrooleissa olevat tuntevat keksintöilmoitusprosessin ja siinä käytetyt termit. Ideaprosessissa käytetty yksinkertainen keräyslomake koetaan niin helpoksi, että jokainen organisaatiossa pystyy osallistumaan siihen.

 

6. Ideat voivat kehittyä keksinnöiksi

Kuulemme asiakkailtamme usein ideoista, jotka olivat syntyessään vaatimattomia eivätkä tuntuneet potentiaalisilta. Aina välillä käy kuitenkin niin, että kollegoiden sparrailu ja yhteiskehittäminen nostaa raakileen aivan uudelle tasolle. Jos merkittävä kehittyminen tapahtuu yhdellä kommentilla, asiakkaamme ovat antaneet tällaiselle kommentille ihan oman nimen: ”killer comment”. Parhaimmillaan tällaisen vaatimattoman alun lopputuloksen voi olla keksinnöllinen idea, joka päädytään suojaamaan patentoimalla.

 

Ja loppuun pieni salaisuus

Jos jaksoit lukea tänne saakka, voin paljastaa sinulle salaisuuden: todellisuudessa minusta keksintöilmoituksien keräämistä ei pitäisi korvata ideonnilla. Keksintöilmoituksen käsittelyprosessilla ja patentoinnilla on nimittäin oma tärkeä roolinsa organisaation immateriaalioikeuksien suojelemisessa.

Paras ja tehokkain ratkaisu monipuolisen innovoinnin ja henkilökunnan helpon osallistumisen kannalta olisi mielestäni kerätä sekä ideoita että keksintöilmoituksia samalla työkalulla. Tällainen ratkaisu mahdollistaa henkilöstön laajan osallistumisen innovaatiotoimintaan ja tutustuttaa henkilöstön innovointiin matalan kynnyksen ideoinnin avulla. Osallistujien kokemuksen ja osaamisen kasvaessa he tutustuvat myös keksintöihin ja voivat sujuvasti laajentaa uraansa keksijäksi. Tästä syystä Orchidealla pystyy keräämään ja käsittelemään omilla prosesseillaan sekä keksintöjä että ideoita. Ole yhteydessä, jos haluat kuulla ja nähdä miten tämä käytännössä tapahtuu.

 

New Call-to-action

Lisää blogistamme

25. tammikuuta 2024

AI ideanhallinnassa [Orchidea demo webinaari]

Ideoiden hallinnalla eli ideoiden keräämisellä, arvioinnilla ja toteuttamisella on keskeinen rooli innovoinnin...
1. helmikuuta 2023

Innovaatiokilpailu - 6 askelta onnistumiseen [webinaaritallenne]

Innovaatiokilpailu on vaiheittainen ideoiden keräyskampanja, jossa kehitetään ratkaisuja rajatun aiheeseen yhteisön...
18. tammikuuta 2024

Kuinka hallita ideoita onnistuneesti? - Opas ideanhallintaan

Innovaatiot edistävät yrityksen kasvua ja pysymistä relevanttina. Ne ovat menestyksen ytimessä. Innovointi taas lähtee...

Tilaa ilmoitukset sähköpostiisi

Keskitymme blogissamme aiheisiin, jotka auttavat asiakkaitamme ja kehittämisen ammattilaisia menestymään.